Manteniment

Les piscines són instal·lacions que requereixen un seguiment i control permanents. Les operacions de manteniment són:

  • Neteja de fons i parets.
  • Neteja dels elements de depuració (bomba, filtre…).
  • Control dels paràmetres químics de laigua (nivell de clor, PH, Alcalinitat…).
  • Control i calibratge dels diferents automatismes.

Manteniment de piscines privades unifamiliars

Manteniment de piscines privades unifamiliars

Temporada alta (de juny a setembre): 2 visites setmanals
Temporada baixa: 1 visita setmanal

Manteniment de piscines privades comunitàries o d’ús públic

Temporada alta (de Juny a Setembre): Mínim 3 visites setmanals
Temporada baixa: 1 visita setmanal.
Aquest règim de visistes pot variar en funció de les necessitats de cada client.

Contacte