Instalacions i millores

Instalacions i millores

Els darrers anys han aparegut noves tecnologies per millorar molts aspectes de les piscines o adaptar-les a les normes administratives en els casos que ho requereixi.

  • Instal·lació d'equips de desinfecció (cloració salina, UV….)
  • Instal·lació d'equips de control automàtic (PH, Clor lliure, rx…)
  • Augment de la capacitat de filtració ( Canvi de sílex, vidre…)
  • Climatització (instal·lació de bombes de calor, cobertes tèrmiques…)
  • Il·luminació per leds
  • Cobertes d'hibernació.
  • Millores a l'accessibilitat (escales metàl·liques de fàcil accés, escales interiors, elevadors per a persones minusvàlides).

Contacte